Vähän syvempi organisaatiokulttuurin opas

Jani Roman

Tämä opas tuo aivan uutta ymmärrystä organisaatioiden kulttuurista ja sen muodostumisesta sekä kehittämisestä.

"Olen lukenut oppaan pari kertaa läpi - se on hyvä ja myös koskettava. Koen, että oppaassa on tärkeitä ja kuitenkin vähän käsiteltyjä näkökulmia. Ihmisen kasvu liittyy saumattomasti organisaatiokulttuuriin, ja sen ymmärtäminen on keskeistä. Kaikkien johtajien olisi hyvä lukea tämä!"
Ville Karkiainen
Vice President,  Leadership and Talent Development Cargotec Oyj

"Vähän syvempi organisaatiokulttuurin kehittämisen opas viitoittaa reittiä kohti kukoistavaa kasvuyhteisöä. Sellaista ihmisten joukkoa, jonka voima perustuu inhimillisyydestä kumpuavaan hyvyyteen. Silloin kampittelutarvetta ei ole. Kukin organisaation jäsen loistaa omien erityisten vahvuuksiensa varassa ja kurkottaa kohti yhteistä päämäärää, joka on kaikille selvä. Se on syvää tietoisuutta siitä, mitä varten organisaatio on olemassa."
Arto O. Salonen
Professori Itä-Suomen yliopisto